daňový poradce

Vzdělání

 • Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, obor „Podniková ekonomika a management“ – doktorské studium, 2008 – 2012
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podnikohospodářská, obor „Podniková ekonomika a management“ – magisterské studium, 2004 – 2007
 • Západočeská univerzita, fakulta ekonomická v Chebu, obor „Veřejná správa“ – bakalářské studium, 2001 – 2004,
 • Bankovní Institut – certifikační zkouška „Bilanční účetní“, 2002
 • KDPČR – zkouška na daňového poradce, 1998

Praxe

 • Daňový a účetní specialista  – daňový poradce, 2005 – dosud, poskytování daňového a účetního poradenství.
 • SEKYRA Group a.s. – vedoucí ekonomického oddělení, daňový a účetní specialista, 2002 – 2005. Vedoucí 12-ti členného oddělení zpracovávající cca 45 právnických osob v oblasti výstavby developerských projektů, nových komerčních budov, dále pronájmy, výroba. Zpracování odborných účetních a daňových případů, vypracování směrnic a postupů, fúze.
 • Ramill a.s. – hlavní ekonom, vedoucí ekonomického úseku 1998 – 2002, Ramill a.s., majoritní vlastník společností, např. Odkolek, Pekárny Liberec, Žatec, Chomutov, Boleslavské a Kralupské mlýny, UNIMON, aj. Vedení ekonomického úseku, vypracování všech daňových přiznání, vypracování části konsolidované účetní závěrky holdingu, rozpočty, finanční ukazatele, apod.
 • Ramill a.s. – Credit, mlýn Altan Taria (Mongolsko, Ulanbaatar) – účetní a ekonomický specialista 1-5/1997, druhý největší privatizovaný mlýn v Mongolsku. Zavádění podvojného účetnictví dle evropských standardů zavádění informačního systému celého podniku.
 • Ramill a.s. – ekonom 1994 – 1998, ekonomické a finanční ukazatele společnosti.

Publikační činnost

 1. BEER WERDAN, P., Legislativní změny DPH 2009, 2010 a jejich dopady na ekonomické subjekty, Sborník příspěvků, II. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v Karviné, ISBN 978-80-7248-553-6, s. 842-850, Karviná 11/2009, CD-ROM
 2. BEER WERDAN, P., Analýza základních evropských směrnic Rady EU daně z přidané hodnoty, Sborník příspěvků, 12th International Conference MEKON 2010, ISBN 978-80-248-2165-8, Ostrava,  2/2010, CD-ROM
 3. BEER WERDAN, P., Predikce důsledků jednotné daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 2/2010, ISSN 1211-9946, s. 9 – 12, Praha, 2010 
 4. BEER WERDAN, P., Základní směrnice Rady Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2010, ISSN 1211-9946, s. 7 – 13, Praha, 2010
 5. BEER WERDAN, P., Makroekonomický pohled na daň z přidané hodnoty, vývoj a srovnání DPH v zemích EU, Výzkumná studie. Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 v rámci výzvy 3.2. MŠMT „Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava“, SU OPF, Bez ISBN, Karviná 2010, str. 30 -39.
 6. BEER WERDAN, P., Proces harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii, Acta Academica Karviniensia 1/2010, SU OPF Karviná, ISSN 1212-415X, s. 9 – 21
 7. BEER WERDAN, P., BEER, D., Významné změny evropských směrnic rady EU upravující oblast daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 7-8/2011, ISSN 1211-9946, s. 15 – 20, Praha, 2011
 8. BEER WERDAN, P., Statistický systém VIES a systém INTRASTAT, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2012, ISSN 1211-9946, s. 5 – 8, Praha, 2012
 9. BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část I. (období 1918 – 1927), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 5/2012, ISSN 1211-9946, s. 27 – 29, Praha, 2012
 10.  BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část II. (období 1928 – 1948), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 6/2012, ISSN 1211-9946, s. 11 – 13, Praha, 2012
 11. BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část III. (období 1948 – 1988), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 7-8/2012, ISSN 1211-9946, s. 20 – 23, Praha, 2012
 12. BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část IV. (období 1989 – 1993), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 10/2012, ISSN 1211-9946, s. 11 – 13, Praha, 2012
 13. BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH v Dánsku, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 3/2013, ISSN 1211-9946, s. 10 – 15, Praha, 2013
 14. BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH ve vybraných oblastech – část II, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 3/2013, ISSN 1211-9946, s. 18 – 22, Praha, 2013

Jazyky

Čeština, Angličtina, Němčina

Osvědčení

 • Osvědčení daňového poradce
 • Etický kodex

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

 • Write your inquiry in detail in the box above;
 • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
 • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
 • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
 • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony