daňový poradce

 

Součástí návrhu je zvláštní režim EET pro neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 200 tis. Kč za 12 měsíců), kteří mají nejvýše dva zaměstnance – v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali „úřední“ účtenky – bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa. Všechny ostatní výjimky včetně „prodeje kaprů na vánoce“ by se zrušily.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (v současné době podléhají evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrací daňové identifikační číslo jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem – u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, by DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky).

Do 10% sazby daně návrh přeřazuje tyto služby:

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí kód CZ-CPA 36.00.2,
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi – kód CZ-CPA 37,
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů) – kód CZ-CPA 56, pro pivo podávané ze sudů o obsahu větším než 10l je však navržena výjimka z výjimky a u něho by se nově uplatnila 10% sazba daně. Zatímco u podávání nealkoholicjých nápojů by došlo ke změně sazby z 15 % na 10 %, u podávání točeného piva by došlo ke změně z 21 % na 10 %
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.21.10,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.22.11,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany – kód CZ-CPA 88.10, 88.91,
 • opravy obuvi a kožených výrobků – kód CZ-CPA 95.23,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků  – kód CZ‑CPA 95.29.11,
 • opravy jízdních kol kód CZ-CPA 95.29.12,
 • kadeřnické a holičské služby – kód CZ-CPA 96.02.

Nadále má zůstat zachováno, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude nadále uplatňovat 15% sazba daně. Pokud by tedy návrh byl v navržené podobě schválen, tak by došlo k následujícímu vývoji:

  pizza na talíři pizza s sebou
listopad 2016 DPH 21 %, bez EET DPH 15 %, bez EET
prosinec 2016 až ?? 2019 DPH 15 %, s EET DPH 15 %, bez EET
od ?? 2019 DPH 10 %, s EET DPH 15 %, s EET

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

 • Write your inquiry in detail in the box above;
 • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
 • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
 • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
 • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony