daňový poradce

 

Zdanění FO:

1.Těžba:

Pokud jde o těžbu kryptoměn, je potřeba mít živnost. Jde o poskytování služeb třetí osobě za odměnu v podobě věci (kryptoměny) a proto je třeba k danění přistupovat jako při získávání věci vlastní činností. Zvýšení majetku v podobě nabytí věci vlastní činností těžbou, ale není příjem. Příjmu se dosahuje až, když se s natěženou kryptoměnou obchoduje.

Odečíst od základu daně je možné veškeré výdaje k zajištění a udržení těchto příjmů, tj. výdaje za energii, cena prostoru, cena pořízení hardwaru etc. Je také možné uplatnit výdajový paušál ve výši 60%.

2. Obchodování:

Je-li obchodování s kryptoměnami příležitostná a nepravidelná činnost, tak příjmy spadají do § 10 ZDP. Virtuální měny podléhají zdanění podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP, proto se na ně osvobození do výše 30 tis. Kč příležitostných příjmů nevztahuje.

Dokud se kryptoměny drží na virtuální peněžence, tak se zisky danit nemusí, i kdyby hodnota držených kryptoměn během roku mnohonásobně vzrostla. Příjem se daní až v okamžiku, kdy je kryptoměna prodávána, směněna nebo ji použita k nákupu zboží.

Při nákupu zboží a služeb za kryptoměny se jedná o nepeněžní příjem, takže nakoupené zboží se musí ocenit a tuto částku následně zdanít. U fyzických osob (nepodnikatelů) se vychází ze zákona o daních z příjmů (§ 3 odst. 2). Napřiklad koupím auto za 3 bitcoiny, což je např. 900 tis., ale prodejní cena v penězích je 1 200 000 Kč, poté je potřeba dodanit 1 200 tis. Kč – 900 tis. Kč = 300 tis. Kč.

 Daň z přidané hodnoty (DPH)

Pokud provádíme transakci mezi virtuální a klasickou fiat měnou, třeba přes směnárnu nebo burzu, tak je tato transakce od DPH osovobozena. Stanovil to tak Soudní dvůr Evropské komise v rozsudku C-264/14 z 22. října 2015. Soudní dvůr došel k závěru, že poskytování služeb spočívající ve směně virtuálních a tradičních měn je od DPH osvobozeno. DPH se ostatně neplatí ani při převodu mezi fiat měnami. V judikatuře je vyřešená otázka provozování směnárny kryptoměn za fiat. Jedná se o poskytování služby za úplatu, takže spadá do předmětu DPH. Zároveň je to finanční služba osvobozená od DPH.

Co se týče těžby, jde o poskytování služby za odměnu. Ve většině případech, ale dochází k promarnění poskytovaných služeb, protože k ověření transakce jednoduše nedojde. Odměna je tak postavena na náhodě a neexistuje dostatečná souvislost mezi konkrétní aktivitou a odměnou. Samotná těžba kryptoměn tak nespadá vůbec do předmětu DPH. Tento názor zaujala také anglická a německá finanční správa, která uvádí, že pří­jem obdržený z těžby kryptoměn bude obecně mimo předmět DPH, jelikož tato činnost nezakládá ekonomickou činnost ve smyslu DPH, protože je zde nedostatečné spojení mezi službami a obdrženou úplatou. Těžba obecně nespadá do předmětu DPH, je tak bez DPH na výstupu a bez nároku na odpočet.

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

  • Write your inquiry in detail in the box above;
  • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
  • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
  • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
  • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony