daňový poradce

Novinky 2019 – DPH a EET

EET

Vláda dne 13.6.2018 schválila návrh novely zákona o evidenci tržeb. Součástí návrhu je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin do 10% sazby DPH – nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby; na základě vnějšího připomínkového řízení návrh přeřazuje do 10 % sazby daně také dodání pitné vody prostřednictvím vodovodu.

Read more ...

Novinky 2019 – omezená uznatelnost úroků i pro nespojené osoby

Omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů z transakcí se spojenými i nespojenými osobami při překročení limitu nadměrných výpůjčních nákladů. Tímto limitem je vyšší z částek 30 % daňového zisku EBITDA a 80 mil. Kč.

Read more ...

Kryptoměny

KRYPTOMĚNY

Účetní pohled:

Kryptoměny nejsou v české legislativě brány jako peníze, cenné papíry, nebo ceniny. Jde o nehmotnou, nemovitou, zastupitelnou věc, a tím pádem nejsou kryptoměny osvobozeny od daní jako akcie. Jediný případ, kdy je transakce kryptoměnami osvobozena od daně, je při darování v přímé příbuzenské linii, některým v pobočné linii a manželovi/manželce. Kryptoměny nejsou ani cennými papíry, ani deriváty, proto není potřeba přecenění na reálnou hodnotu. Kryptoměny se tedy ocení pořizovací cenou, v případě těžby, pak vlastními náklady.

Read more ...

Převod nemovitosti darováním, děděním

Dotaz: Moje maminka by ráda převedla rodinný dům s pozemky na mne. Která alternativa je nejschůdnější  a daňově nejpřijatelnější?

Read more ...

Prodej bytu v osobním vlastnictví

Dotaz: Hodlám prodat byt v osobním vlastnictví, který jsme společně s manželkou v říjnu loňského roku zprivatizovali. V bytě bydlíme od roku 1994. Nejdříve v nájmu s nájemní smlouvou na dobu neurčitou. Jsme osvobozeni od daně z příjmu?

Read more ...

Změna občanského zákoníku versus obchodní společnosti

Dotaz: Jak ovlivní změna občanského zákoníku obchodní společnosti?

Read more ...

Jaké budou pravděpodobné změny v dani z převodu nemovitosti v roce 2014?

V roce 2014 má být daň z převodu nemovitosí nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Hlavní změny jsou:

Read more ...

Zdanění cenných papírů

Dotaz: Jsem fyzická osoba a koupil jsem cenné papíry společnosti, které jsem prodal po čtyřech měsících. Musím něco z tohoto výnosu danit?

Read more ...

Solidární daň – praktický výpočet

Dotaz: Pracuji jako obchodní zástupce ve významné firmě. Mzdy zpracovává mzdová účetní, která mi neumí matematicky vysvětlit rozdíl daně mezi mzdou z roku 2012 a z roku 2013 řekněme ve výši 130.000,- Kč měsíčně. Jak je známo v roce 2013 jsou mzdy sníženy o solidární daň.

Read more ...

Pronajímám komerční budovu

Dotaz: Pronajímám komerční budovu a vedle budovy vlastním také parkoviště, kde mohou lidé za určitý poplatek také parkovat. Zaslechl jsem, že parkoviště v katastru nemovitostí evidované jako ostatní plocha má být zdaněna vyšší sazbou a to již od roku 2012?

Read more ...

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

  • Write your inquiry in detail in the box above;
  • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
  • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
  • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
  • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony