daňový poradce

Vzdělání

 • Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, obor „Podniková ekonomika a management“ – doktorské studium, 2008 – 2012
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podnikohospodářská, obor „Podniková ekonomika a management“ – magisterské studium, 2004 – 2007
 • Západočeská univerzita, fakulta ekonomická v Chebu, obor „Veřejná správa“ – bakalářské studium, 2001 – 2004,
 • Bankovní Institut – certifikační zkouška „Bilanční účetní“, 2002
 • KDPČR – zkouška na daňového poradce, 1998

Praxe

 • Daňový a účetní specialista  – daňový poradce, 2005 – dosud, poskytování daňového a účetního poradenství.
 • SEKYRA Group a.s. – vedoucí ekonomického oddělení, daňový a účetní specialista, 2002 – 2005. Vedoucí 12-ti členného oddělení zpracovávající cca 45 právnických osob v oblasti výstavby developerských projektů, nových komerčních budov, dále pronájmy, výroba. Zpracování odborných účetních a daňových případů, vypracování směrnic a postupů, fúze.
 • Ramill a.s. – hlavní ekonom, vedoucí ekonomického úseku 1998 – 2002, Ramill a.s., majoritní vlastník společností, např. Odkolek, Pekárny Liberec, Žatec, Chomutov, Boleslavské a Kralupské mlýny, UNIMON, aj. Vedení ekonomického úseku, vypracování všech daňových přiznání, vypracování části konsolidované účetní závěrky holdingu, rozpočty, finanční ukazatele, apod.
 • Ramill a.s. – Credit, mlýn Altan Taria (Mongolsko, Ulanbaatar) – účetní a ekonomický specialista 1-5/1997, druhý největší privatizovaný mlýn v Mongolsku. Zavádění podvojného účetnictví dle evropských standardů zavádění informačního systému celého podniku.
 • Ramill a.s. – ekonom 1994 – 1998, ekonomické a finanční ukazatele společnosti.

Publikační činnost

 1. BEER WERDAN, P., Legislativní změny DPH 2009, 2010 a jejich dopady na ekonomické subjekty, Sborník příspěvků, II. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v Karviné, ISBN 978-80-7248-553-6, s. 842-850, Karviná 11/2009, CD-ROM
 2. BEER WERDAN, P., Analýza základních evropských směrnic Rady EU daně z přidané hodnoty, Sborník příspěvků, 12th International Conference MEKON 2010, ISBN 978-80-248-2165-8, Ostrava,  2/2010, CD-ROM
 3. BEER WERDAN, P., Predikce důsledků jednotné daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 2/2010, ISSN 1211-9946, s. 9 – 12, Praha, 2010 
 4. BEER WERDAN, P., Základní směrnice Rady Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2010, ISSN 1211-9946, s. 7 – 13, Praha, 2010
 5. BEER WERDAN, P., Makroekonomický pohled na daň z přidané hodnoty, vývoj a srovnání DPH v zemích EU, Výzkumná studie. Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 v rámci výzvy 3.2. MŠMT „Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava“, SU OPF, Bez ISBN, Karviná 2010, str. 30 -39.
 6. BEER WERDAN, P., Proces harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii, Acta Academica Karviniensia 1/2010, SU OPF Karviná, ISSN 1212-415X, s. 9 – 21
 7. BEER WERDAN, P., BEER, D., Významné změny evropských směrnic rady EU upravující oblast daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 7-8/2011, ISSN 1211-9946, s. 15 – 20, Praha, 2011
 8. BEER WERDAN, P., Statistický systém VIES a systém INTRASTAT, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2012, ISSN 1211-9946, s. 5 – 8, Praha, 2012
 9. BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část I. (období 1918 – 1927), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 5/2012, ISSN 1211-9946, s. 27 – 29, Praha, 2012
 10.  BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část II. (období 1928 – 1948), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 6/2012, ISSN 1211-9946, s. 11 – 13, Praha, 2012
 11. BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část III. (období 1948 – 1988), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 7-8/2012, ISSN 1211-9946, s. 20 – 23, Praha, 2012
 12. BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část IV. (období 1989 – 1993), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 10/2012, ISSN 1211-9946, s. 11 – 13, Praha, 2012
 13. BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH v Dánsku, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 3/2013, ISSN 1211-9946, s. 10 – 15, Praha, 2013
 14. BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH ve vybraných oblastech – část II, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 3/2013, ISSN 1211-9946, s. 18 – 22, Praha, 2013

Jazyky

Čeština, Angličtina, Němčina

Osvědčení

 • Osvědčení daňového poradce
 • Etický kodex

Online daňová poradna

Poskytujeme poradenství on-line a to v oblasti účetnictví a daní. Jednodušší dotaz zodpovíme již od 490,- Kč. V případě složitějšího dotazu bude dotaz ohodnocen daňovým poradcem a klient bude o ceně předem informován.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Postup při zadání dotazu:

 • Dotaz napište podrobně do okénka viz výše;
 • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
 • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
 • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
 • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Daně ikony