daňový poradce

Vzdělání

 • Vysoká škola ekonomická, fakulta Informatiky a statistiky, obor „Aplikovaná informatika“ – doktorské studium, 2007 – 2011
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta Informatiky a statistiky, obor „Informační management“ fakulta Financí a účetnictví, obor „Podnikové účetnictví“ – magisterské studium, 2003 – 2006
 • VŠCHT – Univerzita Pardubice, obor „Organická chemie“ – inženýrské studium, 1990 – 1995,
 • Institut certifikace účetních – certifikát „Účetní expert“, 2012, Komora certifikovaných účetních Institut certifikace účetních, certifikát IFRS specialista 2012

Praxe

 • Locke & Hobbes a.s. – daňový poradce
 • Artel GLASS LLC – finanční manager, vedení účetního oddělení, 2000 – doposud.
 • Ramill a.s. – účetní 1996 – 2000, vedení účetnitcví.
 • Zavádění informačních účetních systémů ve firmách

Publikační činnost

 1. BEER D., BEER WERDAN,P., Významné změny evropských směrnic rady EU upravující oblast daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 7-8/2011, ISSN 1211-9946, s. 15 – 20, Praha, 2011
 2. BEER, D., Informační strategie malých a středních firem, Praha : Oeconomica, 2007, ISBN 978-80-245-1320-1
 3. BEER, D., Manažerské simulátory v rámci informační strategie firmy, Slezská univerzita v Opavě,  ISSN 978-80-245-1204-4, 2008
 4. BEER, D., Analýza: porovnání českých a zahraničních poskytovatelů v oblasti ASP / SaaS, Systémová integrace, vol. 14, No.21, ISSN 1210-9479, 2007, Praha
 5. BEER, D., Manažerské simulátory v rámci sociotechnických systémů, Šedesáté výročí vzniku kybernetiky. FSI – VUT & Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. 2009, Brno
 6. BEER D., Manažerské simulátory pro podporu strategického rozhodování v malých a středních firmách, doktorská disertační práce, Praha 2010

Jazyky:

Čeština, Angličtina

Osvědčení

 • Daňový poradce
 • Účetní expert
 • IFRS Specialista

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

 • Write your inquiry in detail in the box above;
 • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
 • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
 • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
 • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony