daňový poradce

Vzdělání

 • Vysoká škola ekonomická, fakulta Informatiky a statistiky, obor „Aplikovaná informatika“ – doktorské studium, 2007 – 2011
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta Informatiky a statistiky, obor „Informační management“ fakulta Financí a účetnictví, obor „Podnikové účetnictví“ – magisterské studium, 2003 – 2006
 • VŠCHT – Univerzita Pardubice, obor „Organická chemie“ – inženýrské studium, 1990 – 1995,
 • Institut certifikace účetních – certifikát „Účetní expert“, 2012, Komora certifikovaných účetních Institut certifikace účetních, certifikát IFRS specialista 2012

Praxe

 • Locke & Hobbes a.s. – daňový poradce
 • Artel GLASS LLC – finanční manager, vedení účetního oddělení, 2000 – doposud.
 • Ramill a.s. – účetní 1996 – 2000, vedení účetnitcví.
 • Zavádění informačních účetních systémů ve firmách

Publikační činnost

 1. BEER D., BEER WERDAN,P., Významné změny evropských směrnic rady EU upravující oblast daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 7-8/2011, ISSN 1211-9946, s. 15 – 20, Praha, 2011
 2. BEER, D., Informační strategie malých a středních firem, Praha : Oeconomica, 2007, ISBN 978-80-245-1320-1
 3. BEER, D., Manažerské simulátory v rámci informační strategie firmy, Slezská univerzita v Opavě,  ISSN 978-80-245-1204-4, 2008
 4. BEER, D., Analýza: porovnání českých a zahraničních poskytovatelů v oblasti ASP / SaaS, Systémová integrace, vol. 14, No.21, ISSN 1210-9479, 2007, Praha
 5. BEER, D., Manažerské simulátory v rámci sociotechnických systémů, Šedesáté výročí vzniku kybernetiky. FSI – VUT & Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. 2009, Brno
 6. BEER D., Manažerské simulátory pro podporu strategického rozhodování v malých a středních firmách, doktorská disertační práce, Praha 2010

Jazyky:

Čeština, Angličtina

Osvědčení

 • Daňový poradce
 • Účetní expert
 • IFRS Specialista

Online daňová poradna

Poskytujeme poradenství on-line a to v oblasti účetnictví a daní. Jednodušší dotaz zodpovíme již od 990,- Kč. V případě složitějšího dotazu bude dotaz ohodnocen daňovým poradcem a klient bude o ceně předem informován.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Postup při zadání dotazu:

 • Dotaz napište podrobně do okénka viz výše;
 • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
 • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
 • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
 • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Daně ikony