daňový poradce

V poslední čtvrté části zakončím historický nástin daňových změn, úprav a reforem polistopadovými změnami, a to až k třetí daňové reformě v roce 1993. Tímto rokem i opustím toto 75leté putování vývoje československého daňového řádu. Článek je rozdělen na dvě části, a to na období 1989 až 1992 a daňovou reformu v roce 1993.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část IV. (období 1989 – 1993), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 10/2012, ISSN 1211-9946, s. 11 – 13, Praha, 2012

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

  • Write your inquiry in detail in the box above;
  • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
  • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
  • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
  • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony