daňový poradce

V poslední čtvrté části zakončím historický nástin daňových změn, úprav a reforem polistopadovými změnami, a to až k třetí daňové reformě v roce 1993. Tímto rokem i opustím toto 75leté putování vývoje československého daňového řádu. Článek je rozdělen na dvě části, a to na období 1989 až 1992 a daňovou reformu v roce 1993.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část IV. (období 1989 – 1993), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 10/2012, ISSN 1211-9946, s. 11 – 13, Praha, 2012

Online daňová poradna

Poskytujeme poradenství on-line a to v oblasti účetnictví a daní. Jednodušší dotaz zodpovíme již od 990,- Kč. V případě složitějšího dotazu bude dotaz ohodnocen daňovým poradcem a klient bude o ceně předem informován.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Postup při zadání dotazu:

  • Dotaz napište podrobně do okénka viz výše;
  • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
  • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
  • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
  • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Daně ikony