daňový poradce

Ve třetí části tohoto seriálu budeme pokračovat poúnorovými daňovými změnami roku 1948, které pomalu deformovaly zdaňování subjektů většinou progresivně, a to v některých případech vedlo až k 100% zdanění. Článek je rozdělen na tři části, počínaje rokem 1948 až 1951, spuštěním druhé daňové reformy 1952 až 1969, poslední třetí část spadá do normalizačního období 1970 až 1988.

Celý článek:BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část III. (období 1948 – 1988), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 7-8/2012, ISSN 1211-9946, s. 20 – 23, Praha, 2012

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup

To enter a query:

  • Write your inquiry in detail in the box above;
  • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
  • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
  • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
  • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony