daňový poradce

Ve třetí části tohoto seriálu budeme pokračovat poúnorovými daňovými změnami roku 1948, které pomalu deformovaly zdaňování subjektů většinou progresivně, a to v některých případech vedlo až k 100% zdanění. Článek je rozdělen na tři části, počínaje rokem 1948 až 1951, spuštěním druhé daňové reformy 1952 až 1969, poslední třetí část spadá do normalizačního období 1970 až 1988.

Celý článek:BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část III. (období 1948 – 1988), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 7-8/2012, ISSN 1211-9946, s. 20 – 23, Praha, 2012

Online daňová poradna

Poskytujeme poradenství on-line a to v oblasti účetnictví a daní. Jednodušší dotaz zodpovíme již od 990,- Kč. V případě složitějšího dotazu bude dotaz ohodnocen daňovým poradcem a klient bude o ceně předem informován.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Postup při zadání dotazu:

  • Dotaz napište podrobně do okénka viz výše;
  • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
  • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
  • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
  • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Daně ikony