daňový poradce

V tomto a následujících příspěvcích bych se chtěl zabývat daňovou soustavou od roku 1918 až po rok 1993. Vím, že v dnešní době raději každý ocení radu v oblasti současné daňové soustavy, ale není od věci se blíže seznámit i s naší daňovou historií. Následující „seriál“ spočívá v komplexní rešerši zákonů přímých a nepřímých daní, počínaje rokem vzniku Československa v roce 1918 a přechodu z dřívějšího rakouského práva na nové právo Československé. Celá práce je rozdělena do 4 dílů, které oddělují a věrně zobrazují zásadní změny v celé československé historii. Přínos tedy nelze spatřovat v aplikaci do praxe, ale v rámci zájmové, poznávací, pedagogické, ale i vědeckovýzkumné.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část I. (období 1918 – 1927), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 5/2012, ISSN 1211-9946, s. 27 – 29, Praha, 2012

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup

To enter a query:

  • Write your inquiry in detail in the box above;
  • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
  • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
  • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
  • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony