daňový poradce

V tomto a následujících příspěvcích bych se chtěl zabývat daňovou soustavou od roku 1918 až po rok 1993. Vím, že v dnešní době raději každý ocení radu v oblasti současné daňové soustavy, ale není od věci se blíže seznámit i s naší daňovou historií. Následující „seriál“ spočívá v komplexní rešerši zákonů přímých a nepřímých daní, počínaje rokem vzniku Československa v roce 1918 a přechodu z dřívějšího rakouského práva na nové právo Československé. Celá práce je rozdělena do 4 dílů, které oddělují a věrně zobrazují zásadní změny v celé československé historii. Přínos tedy nelze spatřovat v aplikaci do praxe, ale v rámci zájmové, poznávací, pedagogické, ale i vědeckovýzkumné.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část I. (období 1918 – 1927), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 5/2012, ISSN 1211-9946, s. 27 – 29, Praha, 2012

Online daňová poradna

Poskytujeme poradenství on-line a to v oblasti účetnictví a daní. Jednodušší dotaz zodpovíme již od 990,- Kč. V případě složitějšího dotazu bude dotaz ohodnocen daňovým poradcem a klient bude o ceně předem informován.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Postup při zadání dotazu:

  • Dotaz napište podrobně do okénka viz výše;
  • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
  • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
  • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
  • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Daně ikony