daňový poradce

Tento text navazuje na příspěvek z minulého e-Bulletinu (č. 2), který analyzoval zásadní výhody, resp. nevýhody spojené s jednotnou sazbou DPH, a to v jediném státu Evropské unie, Dánsku.

V tomto a následujícím dílu budeme řešit predikci případného zavedení jednotné DPH, a to s případnými dopady do vybraných hlavních ekonomických oblastí, ve kterých se v současnosti uplatňuje snížená sazba DPH. Články se zabývají seznámením se s jednotlivými prostředími z pohledu autora. Do každé z těchto oblastí jsou doplněny příklady snižování nebo zvyšování sazby DPH a důsledek takového počinu vlády ať v České republice, nebo v jiné zemi Evropské unie.

Následující text je rozdělen na dvě samostatné části, přičemž první se zabývá oblastí ubytování a druhý oblastí knih, časopisů apod. Analýza těchto odvětví právě souvisí se změnou DPH. Jedním z hlavních cílů jsou specifikace zásadních problémů vyplývající z této změny a případné možné důsledky.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH ve vybraných oblastech – část II, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 3/2013, ISSN 1211-9946, s. 18 – 22, Praha, 2013

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

  • Write your inquiry in detail in the box above;
  • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
  • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
  • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
  • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony