daňový poradce

Tento text navazuje na příspěvek z minulého e-Bulletinu (č. 2), který analyzoval zásadní výhody, resp. nevýhody spojené s jednotnou sazbou DPH, a to v jediném státu Evropské unie, Dánsku.

V tomto a následujícím dílu budeme řešit predikci případného zavedení jednotné DPH, a to s případnými dopady do vybraných hlavních ekonomických oblastí, ve kterých se v současnosti uplatňuje snížená sazba DPH. Články se zabývají seznámením se s jednotlivými prostředími z pohledu autora. Do každé z těchto oblastí jsou doplněny příklady snižování nebo zvyšování sazby DPH a důsledek takového počinu vlády ať v České republice, nebo v jiné zemi Evropské unie.

Následující text je rozdělen na dvě samostatné části, přičemž první se zabývá oblastí ubytování a druhý oblastí knih, časopisů apod. Analýza těchto odvětví právě souvisí se změnou DPH. Jedním z hlavních cílů jsou specifikace zásadních problémů vyplývající z této změny a případné možné důsledky.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH ve vybraných oblastech – část II, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 3/2013, ISSN 1211-9946, s. 18 – 22, Praha, 2013

Online daňová poradna

Poskytujeme poradenství on-line a to v oblasti účetnictví a daní. Jednodušší dotaz zodpovíme již od 990,- Kč. V případě složitějšího dotazu bude dotaz ohodnocen daňovým poradcem a klient bude o ceně předem informován.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Postup při zadání dotazu:

  • Dotaz napište podrobně do okénka viz výše;
  • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
  • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
  • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
  • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Daně ikony