daňový poradce

Příspěvek se zabývá posledními závažnějšími oblastmi, ktere jsou zdaňovány sníženou sazbou daně a to: výrobou, distribucí a prodejem potravin a nealkoholických nápojů, poskytováním stavebních a montážních prací. 

V textu se seznámíte s jednotlivými prostředími z pohledu autora a se zásadními problémy, které přináši změny sazeb DPH.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocené sazby DPH ve vybraných oblastech – část III., Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2013, ISSN 1211-9946, s. 10 – 15, Praha, 2013

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

  • Write your inquiry in detail in the box above;
  • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
  • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
  • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
  • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony