daňový poradce

Příspěvek se zabývá posledními závažnějšími oblastmi, ktere jsou zdaňovány sníženou sazbou daně a to: výrobou, distribucí a prodejem potravin a nealkoholických nápojů, poskytováním stavebních a montážních prací. 

V textu se seznámíte s jednotlivými prostředími z pohledu autora a se zásadními problémy, které přináši změny sazeb DPH.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocené sazby DPH ve vybraných oblastech – část III., Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2013, ISSN 1211-9946, s. 10 – 15, Praha, 2013

Online daňová poradna

Poskytujeme poradenství on-line a to v oblasti účetnictví a daní. Jednodušší dotaz zodpovíme již od 990,- Kč. V případě složitějšího dotazu bude dotaz ohodnocen daňovým poradcem a klient bude o ceně předem informován.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Postup při zadání dotazu:

  • Dotaz napište podrobně do okénka viz výše;
  • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
  • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
  • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
  • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Daně ikony