daňový poradce

Poskytujeme poradenství on-line a to v oblasti účetnictví a daní. Jednodušší dotaz zodpovíme již od 490,- Kč. V případě složitějšího dotazu bude dotaz ohodnocen daňovým poradcem a klient bude o ceně předem informován.

Postup při zadání dotazu:

  • Dotaz napište podrobně do okénka viz níže;
  • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
  • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
  • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
  • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Vedení účetnictví  vč. vypracování daňových přiznání

Daňová kancelář si nestanovuje mít přesně vymezené a striktní mantinely sazebníku, např. 25,- Kč za řádek a podobně. Takto se to nedá v případě dlouhodobé spolupráce provádět. Každý klient má jiné požadavky, každá skladba účetnictví je odlišná. Náš koncept je určen osobním přístupem, a proto v případě vedení účetnictví nejsou ani nebudou stanoveny fixní řádkové ceny. Klient, zákazník vyspecifikuje svůj požadavek a poté je navržena cenová nabídka paušální cenou. Tato cena má velikou výhodu pro obě strany už jenom v tom, že nejsou počítány kostrbatě měsíční vyúčtování a klient se nemusí obávat, jak to dnes vyjde a kde mě „účetní“ a na jaké položce zase „okrade“. Paušální cena vyrovnává měsíční (kvartální) disbalanci zakázek, dokladů, fluktuaci zaměstnanců, pohyby majetku, služeb a zboží. V případě většího zvýšení, snížení kvantitativního nebo i složitostního pohybu dokladů se cena běžně dohaduje na jiné cenové relaci ke spokojenosti klienta. Paušální cena může i obsahovat vypracování konkrétních a specifikovaných daňových přiznání. Níže uvedená tabulka ukazuje příklady paušálního vedení daňové evidence a podvojného účetnictví

Ilustrační příklady:

A) DAŇOVÁ EVIDENCE ŘEMESLNÍKA NEPLÁTCE DPH (KVARTÁLNÍ PAUŠÁL):
Vydané faktury (15ks/Q), příjmové pokladní doklady (50ks/Q), výdajové pokladní doklady (95ks/Q), bankovní výpisy za 3měsíce (70položek/Q) 3 000,- Kč
B) PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ RESTAURACE PLÁTCE DPH (MĚSÍČNÍ PAUŠÁL):
Vydané faktury (30ks), přijaté doklady (65ks), příjmové pokladní doklady (60ks), výdajové pokladní doklady (95ks/Q), měsíční bankovní výpis (55položek), přiznání k dani z přidané hodnoty, vedení mzdové agendy se třemi zaměstnanci (měsíční přehledy) 6 000,- Kč

Zpracování daňových přiznání

Daňová přiznání jsou naší kanceláří sestavena od minimálních sazebníků a to v náročnosti a složitosti daného případu. Příkladem uvedeme očividný rozdíl a to mezi zpracováním daňového přiznání z předaných údajů vycházejících z účetního software nebo excelovské tabulky, na druhé straně z žádných poskytnutých údajů, tzv. krabicová metoda. Po domluvení a specifikování služby je možné stanovit cenu služby.

Cena neobsahuje „odklad“ daňového poradce, která je vyčíslena viz níže v tabulce. Tzv. odklad není pro klienta pouhým odkladem daňové povinnosti nebo prodloužení podaní daňového přiznání. Tato cena obsahuje zastupování před správcem daně ve vymezeném úkonu specifikovaném ve smlouvě a to i v době, kdy klient již nemusí mít obchodní vztah s daňovou kanceláří. Dále daňová kancelář odpovídá ze zákona klientovi za škodu, kterou způsobil daň. poradce či pracovník v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

A) ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pouze závislá činnost) 700,- Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (více činností) od 1 000,- Kč
Zpracování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (SP, ZP) á 500,- Kč
Přiznání k dani z příjmů právnických osob od 2 000,- Kč
Přiznání k silniční dani – základní tiskopis (1 auto) od 600,- Kč
– každé další auto 80,- Kč
Přiznání k dani z nemovitostí – základní tiskopis (zahrnuje 1 pozemek a 1 stavbu) 1 000,- Kč
– přiznání z 1 bytu a podílu na pozemku 600,- Kč
Přiznání k dani dědické, darovací, k dani z převodu nemovitostí od 800,- Kč
B) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Minimální měsíční paušální odměna za poradenství 1000,- Kč/měsíčně
Hodinová odměna za poradenství 700,- Kč/hod.
Plná moc k zastoupení daňového poradce u fyzické osoby 3 000 Kč/daňové přiznání
Plná moc k zastoupení daňového poradce u právnické osoby od 5 000,- Kč/daňové přiznání

mzdy

Daně ikony