daňový poradce

V rámci daňového poradenství poskytujeme našim klientům komplexní služby v oblasti zdanění právnických a fyzických osob, zastupujeme je před finančními úřady a poskytujeme komplexní služby daňové optimalizace.

Zpracováváme daňová přiznání (tvrzení) ke všem druhům daní. Na základě požadavku klientů zajišťujeme vyjádření k Vašim konkrétním daňovým problémům. Smyslem a náplní daňové konzultace je řešení aktuálních daňových problémů klienta (např. poradenství v oblasti daně z příjmů, daně přidané hodnoty, daně z nemovitostí, sociálního pojištění, poradenství při zakládání a prodejích společností, při přeměnách společností, fúzích atd.)

Daňová přiznání

Našim klientům zpracujeme veškerá daňová přiznání a hlášení a to jak v rámci dlouhodobé spolupráce tak jednorázově. Mezi nejžádanější dańová přiznání patří:

 1. Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob. Zpracování přiznání plus zpracování účetní závěrky včetně příloh, vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky.
 2.  Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob – OSVČ. Součástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
 3. Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnného hlášení. Přiznání a hlášení je pro plátce a osoby povinné k dani.
 4. Zpracování přiznání k dani silniční. Přiznání je zpracováváno na základě „velkých“ technických průkazů automobilů, u kterých je klient uživatelem zapsaným v tomto technickém průkazu.
 5. Zpracování přiznání k dani z nemovitosti a k dani z převodu nemovitostí. Přiznání je zpracováváno na základě listu vlastnictví, kupních či jiných smluv a znaleckých posudků dotyčných nemovitostí.
 6. Zpracování ostatních přiznání. Zpracujeme všechna další vyžádaná daňová přiznání.

Odklad přiznání k dani z příjmu

Na základě plné moci udělené daňovému poradci klientům zajistíme po předchozí domluvě rodloužení termínu podání přiznání k dani z příjmu fyzických nebo k dani z příjmu právnických osob o tři měsíce.

 

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

 • Write your inquiry in detail in the box above;
 • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
 • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
 • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
 • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony