daňový poradce

DPH hodnoty patří vedle příjmových daní do kategorie nepřímých daní a spolu vytvářejí významný podíl příjmů na veřejném, resp. státním rozpočtu. Vedle daní z příjmů a spotřebních daní tvoří hlavní páteř daňové soustavy, příjem z těchto tří daní zaujímá největší podíl na inkasu daní (abstrahujeme-li od příjmů z pojistného na sociálním pojištění) a také nejrychleji, nejúčinněji a nejefektivněji reaguje na plátce, potažmo i na poplatníka ze strany legislativních změn. Vstupem české republiky do Evropské unie bylo oficiálně zahájeno přizpůsobování tuzemského daňového systému principům stanoveným právní úpravou EU.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH v Dánsku, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 3/2013, ISSN 1211-9946, s. 10 – 15, Praha, 2013

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

  • Write your inquiry in detail in the box above;
  • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
  • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
  • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
  • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony