daňový poradce

 

Solidární daň řeší od 1.1.2013 nový paragraf 16a zákona o daních z příjmu. Ten lidově hovoří o 7% zvýšení daně u zálohy z rozdílu mezi příjmy, které jsou zahrnované do základu daně pro výpočet (nejsou tedy osvobozené) a 4-násobkem průměrné mzdy, tj. pro rok 2013 – 103.539,- Kč (4 x 25.884,-). Jestliže předpokládáme, že vaše hrubá mzda (se všemi prémiemi) činí 130.000,- Kč a jistě mzdu snižujete o základní slevu na dani (povinnost podepsané „Prohlášení  poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnost“) v tabulce je patrný nejen výpočet, ale i rozdíl.

Výpočet měsíční mzdy netto a zálohy daně ze závislé činnosti
popis položek výpočet mzdy 2012 výpočet mzdy 2013
hrubá mzda 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč
zdravotní pojištění pracovník 4,5% 5 850,00 Kč 5 850,00 Kč
sociální pojištění pracovník 6,5% 8 450,00 Kč 8 450,00 Kč
zdravotní pojištění firma 9% 11 700,00 Kč 11 700,00 Kč
sociální pojištění firma 25% 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč
základ daně – superhrubá mzda 174 200,00 Kč 174 200,00 Kč
záloha na daň ze ZČ (superhrubá mzda) 26 130,00 Kč 26 130,00 Kč
základ daně pro výpočet solidární daň (rozdíl mezi 130.000,- Kč a 103.536,- Kč) 26 464,00 Kč
solidární zvýšení zálohy 7% 1 852,48 Kč
záloha na daň ze ZČ celkem zaokrouhleno 27 983,00 Kč
měsíční sleva na dani 2 070,00 Kč 2 070,00 Kč
daň sražená 24 060,00 Kč 25 913,00 Kč
výplata na účet 91 640,00 Kč 89 787,00 Kč

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup

To enter a query:

  • Write your inquiry in detail in the box above;
  • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
  • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
  • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
  • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony