daňový poradce

Převody obchodních podílů

Podíváme-li se na problematiku prodeje (převodu) obchodního podílu očima současné právní úpravy, pak zjistíme, že stojí primárně na čtyřech následujících pilířích:
1) Je nezbytné disponovat souhlasem valné hromady s prodejem podílu.
2) Zajistit si smlouvy o převodu obchodního podílu, na kterých nesmí chybět úředně ověřené podpisy.
3) Myslet na to, že získáním podílu dotyčný nabyvatel automaticky přistupuje k zakladatelskému dokumentu té či oné společnosti.
4) Nezbytným úkonem zůstává změna zápisu společníka v obchodním rejstříku.

Co byste určitě neměli opomenout?
Uvědomte si, že smlouva o převodu obchodního podílu v s. r.o. musí být vždy písemná a opatřena úředně ověřenými podpisy.
Myslete na to, že převod obchodního podílu může být úplatný i bezúplatný.
Nezapomeňte, že převod podílu na jiného společníka může být podmíněn valnou hromadou nebo jiným orgánem s. r. o.

V případě, že se obchodní podíl převádí na třetí osobu, je vyžadován souhlas valné hromady.
K umožnění volné převoditelnosti podílu s. r. o. je možné využít formu tzv. kmenových listů (mají podobnou funkci jako cenné papíry u a. s.) - v takovém případě není vyžadován souhlas valné hromady.
Jakmile doba mezi nabytím a převodem obchodního podílu přesáhne 5 let, je tento převod zproštěn od daně z příjmů.

Převody / Likvidace PORADNA

 
Nezávazná objednávka na právní služby. Uveďte prosím, zdali máte zájem o založení společnosti, likvidaci firem, převody obchodního podílu či jiné.
 
  • Založení společností s ručením omezeným, komanditní společnosti na klíč - již od 5 000 Kč + poplatky.
  • Založení akciových společností na klíč - již od 8 000 Kč.
  • Založení neziskových organizací (nadace, fundace, spolky) na klíč - již od 6 000 Kč.
  • Likvidace společností.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Postup při zadání dotazu:

  • Dotaz napište podrobně do okénka viz výše;
  • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
  • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
  • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
  • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Daně ikony