daňový poradce

Likvidace firem, převody obchodních podílů, evidence skutečných vlastníků, jinými slovy vše, co se týká firem. To vše nabízí naše právní oddělení.

Založení společnosti na klíč

rychlé vyřízení
RYCHLÉ VYŘÍZENÍ
založení společnosti express do 48 hod.
OD 1900 KČ
nebo dle domluvy.
bez poplatků
BEZ POPLATKŮ
žádné skryté poplatky, žádné hvězdičky

 

Likvidace společnosti

Firemní derniéra: Stručně a jasně o likvidaci společnosti i nevyhnutelných daňových souvislostech

Říká se, že všechno jednou končí. A protože ani podnikání nemusí představovat v tomto ohledu výjimku, dochází tu a tam ke smutnému momentu, kdy se všechny počáteční naděje a sny rozplynou a vystřídá je nevyhnutelný proces postupné likvidace společnosti. Ačkoliv je krajně nepříjemný, je jeho primární cíl zcela jasný. Musí být postaráno o kompletní uspořádání majetkových poměrů a současně také vypořádání všech majetkových vztahů, které následně dospějí do stádia samotného zániku této společnosti a jejímu definitivnímu odstranění z obchodního rejstříku. V tom neveselém okamžiku, kdy společnost s ručením omezeným zahájí likvidaci, uzavírá zároveň své dosavadní činnosti a veškerý svůj čas i energii by měla investovat do vypořádání majetku, vyrovnání dluhů vůči jejím věřitelům, do nakládání s čistým likvidačním zůstatkem a posléze i do plynulého průběhu zániku.

Pokud jste i Vy s touto smutnou událostí jakkoliv propojeni, přinášíme Vám v následujících několika řádcích stručný a jasný přehled všech základních úkonů celého procesu společně s jejich prostým popisem. Právě to jsou body, se kterými se budete muset v rámci procesu téměř jistě popasovat, aby šel celý proces co nejsnáze a nejrychleji. A to jistým specifikům konkrétních případů navzdory. Důvodem, proč si nechat poradit právě od nás, je mimo jiné i sama skutečnost, že jsme daňoví poradci, pro které není problém zajistit jak účetní závěrku, tak i daňové přiznání.

Společnost věcí minulosti

Likvidace firmy standardně začíná rozhodnutím příslušného orgánu o jejím zrušením a vstupu společnosti do likvidace. Dochází k tomu za předpokladu, že celé jmění nepřechází na právního nástupce. V okamžiku zrušení společnost ještě téhož dne vstupuje do likvidace, přičemž nepsaným pravidlem takového procesu bývá z administrativních důvodů jeho načasování na první den v měsíci.

Jizva na srdci byrokraty neobměkčí

Následuje nevyhnutelná povinnost firmy podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne jejího vstupu do likvidace. Asi netřeba dodávat, že se jedná o tu část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem vstupu společnosti do likvidace.

Kdo bude tím „katem“ aneb Jmenování likvidátora

Ruku v ruce se zrušením společnosti a jejím vstupem do likvidace ukládá český zákon povinnost příslušného orgánu povolat do společnosti likvidátora. Ten je v případě společností s ručením omezeným volen členy valné hromady, pokud tak určí společenská smlouva, zatímco v opačném případě povinnost padá na bedra statutárního orgánu příslušné společnosti.

Role likvidátora je pak v zásadě prostá. Stačí mu vyčkat vstupu společnosti do likvidace, aby následně mohl navrhnout zápis události do obchodního rejstříku. Než je celý proces likvidace dokonán, využívají zástupci společnosti ke své obchodní značce dodatek „v likvidaci“.

Oznámení o vstupu do likvidace živnostenskému úřadu

Oznámení o vstupu do likvidace a jeho zveřejnění v Obchodním věstníku

S ohledem na znění zákona a příslušné povinnosti likvidátora, který je nucen sestavit ke dni vstupu společnosti do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti, na jejichž základě posléze odhalí alespoň část věřitelů firmy, musí tento likvidátor brát v potaz známost těchto věřitelů a jednat s nimi jako s přihlášenými, zatímco v případě ostatních věřitelů se přímo nabízí dodržení povinnosti o oznámení vstupu do likvidace ve výše zmíněném obchodním věstníku.

Sestavení zahajovací účetní rozvahy a soupisu jmění

Vyhotovení účetní závěrky

Povinnost podat insolvenční návrh

Vypořádání majetkových vztahů, dluhů a pohledávek společnosti

Zatímco likvidace společnosti nerušeně probíhá, má zvolený likvidátor nárok zpeněžovat likvidační podstatu a zároveň vypořádávat veškeré majetkové vztahy, které se vztahují k minulosti končící firmy.

Sestavení konečné zprávy o průběhu likvidace, účetní závěrky a návrhu na použití likvidačního zůstatku

Povinnost podat daňové tvrzení po sestavení návrhu na použití likvidačního zůstatku

Ani tím však celý proces nekončí, protože na nezbytné sestavení návrhu na použití likvidačního zůstatku navazuje ještě další povinnost, a sice nezbytné podání tzv. řádného daňového tvrzení do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to taktéž za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu.

Archivace dokumentů společnosti ve státním archivu

Návrh na výmaz z obchodního rejstříku

 

 

Převody / Likvidace PORADNA

 
Nezávazná objednávka na právní služby. Uveďte prosím, zdali máte zájem o založení společnosti, likvidaci firem, převody obchodního podílu či jiné.
 
  • Založení společností s ručením omezeným, komanditní společnosti na klíč - již od 5 000 Kč + poplatky.
  • Založení akciových společností na klíč - již od 8 000 Kč.
  • Založení neziskových organizací (nadace, fundace, spolky) na klíč - již od 6 000 Kč.
  • Likvidace společností.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Postup při zadání dotazu:

  • Dotaz napište podrobně do okénka viz výše;
  • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
  • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
  • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
  • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Daně ikony