daňový poradce

Obsahem příspěvku je rozbor některých významných evropských směrnic týkající se DPH, které ovlivnily proces harmonizace. Příspěvek si neklade za cíl popsat více než 60 směrnic, návrhů, rozhodnutí a výjimek, ale zaměřit se pouze na ty podstatné, který měly podstatný dopad na celý vývoj v této oblasti.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Základní směrnice Rady Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2010, ISSN 1211-9946, s. 7 – 13, Praha, 2010

Online daňová poradna

Poskytujeme poradenství on-line a to v oblasti účetnictví a daní. Jednodušší dotaz zodpovíme již od 990,- Kč. V případě složitějšího dotazu bude dotaz ohodnocen daňovým poradcem a klient bude o ceně předem informován.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Postup při zadání dotazu:

  • Dotaz napište podrobně do okénka viz výše;
  • Vyplňte fakturační údaje, firma, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon;
  • Následně Vám sdělíme cenu za řešení Vašeho dotazu a bude Vám zaslána zálohová faktura;
  • Odpověď Vám bude zaslána v rozmezí 3 až 72 hodin v závislosti na složitosti dotazu od připsání platby na náš účet;
  • Ve výjimečných případech se lze domluvit i na individuálním řešení.

Daně ikony