Dotaz: Jak ovlivní změna občanského zákoníku obchodní společnosti?

Výběr některých změn od 1.1.2014

Zákon zavádí „monistický model“, což znamená, že vedení celé společnosti může ležet v rukou jedné osoby a nebude potzřeba vytvářet dnešní dualistický model – představenstvo+dozorčí radu

Změna mění také úpravu akcií. Od 1.4.2014 bude možné vydat více druhů akcií, se kterými budou spojena různá práva. Ve společnosti tak mohou být jednotlivé role nastaveny flexibilněji.

Základní kapitál u společností s ručením omezeným bude moci být pouhou 1 korunu, místo dnešních 200 000 Kč.

Nutnost ocenění převáděného majetku znaleckým posudkem se nově bude vztahovat pouze na případy, kdy společnost majetek nabývá od svého zakladatele či akcionáře, nikoliv již od spřízněných osob a to výlučně v prvních dvou letech své existence.

Smlouva o výkonu funkce musí obsahovat údaje o veškerých odměnách (a to včetně odměn ze zisku), které jsou členům orgánů poskytovány. Smlouvy musí být uvedeny v soulad do 6 ti měsíců ode dne účinnosti zákona, jinak se výkon funkce stává bezplatný.

 

Nelze vložit komentář.