Uplatnění ztráty z prodeje pozemků v roce 2014

V roce 2014 by měla být změna s možností uplatnění ztráty v okamžiku prodeje pozemku pro poplatníky, kteří jsou účetní jednotkou. Pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou zůstává limit daňového výdaje při prodeji pozemku zachován.

Příklad:

Právnická osoba koupí pozemek za 2,5 mil. Kč a v této hodnotě o něm účtuje. Poté prodá v roce 2014 pozemek za 2 mil. Kč.

Dańový dopad v roce 2013: v případě základu daně z ostatních činností např 2 mil. Kč by nebylo ztrátu ve výši 0,5 mil Kč možno odečíst a daň (při 19%) by se platila ze základu daně 2 mil Kč, tj. 380 tis. Kč.

Daňový dopad v roce 2014: v případě základu daně z ostatních činností např 2 mil. Kč bude možno ztrátu ve výši 0,5 mil Kč odečíst a daň (při 19%) by byla ze základu daně 2 mil Kč minus ztráta z prodeje pozemku 500 tis, Kč = 1,5 mil Kč, tj. 285 tis. Kč.

Nelze vložit komentář.