V rámci daňového poradenství poskytujeme našim klientům komplexní služby v oblasti zdanění právnických a fyzických osob, zastupujeme je před finančními úřady a poskytujeme komplexní služby daňové optimalizace.

Zpracováváme daňová přiznání (tvrzení) ke všem druhům daní. Na základě požadavku klientů zajišťujeme vyjádření k Vašim konkrétním daňovým problémům. Smyslem a náplní daňové konzultace je řešení aktuálních daňových problémů klienta (např. poradenství v oblasti daně z příjmů, daně přidané hodnoty, daně z nemovitostí, sociálního pojištění, poradenství při zakládání a prodejích společností, při přeměnách společností, fúzích atd.)

Daňová přiznání

Našim klientům zpracujeme veškerá daňová přiznání a hlášení a to jak v rámci dlouhodobé spolupráce tak jednorázově. Mezi nejžádanější dańová přiznání patří:

  1. Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob. Zpracování přiznání plus zpracování účetní závěrky včetně příloh, vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky.
  2.  Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob – OSVČ. Součástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
  3. Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnného hlášení. Přiznání a hlášení je pro plátce a osoby povinné k dani.
  4. Zpracování přiznání k dani silniční. Přiznání je zpracováváno na základě „velkých“ technických průkazů automobilů, u kterých je klient uživatelem zapsaným v tomto technickém průkazu.
  5. Zpracování přiznání k dani z nemovitosti a k dani z převodu nemovitostí. Přiznání je zpracováváno na základě listu vlastnictví, kupních či jiných smluv a znaleckých posudků dotyčných nemovitostí.
  6. Zpracování ostatních přiznání. Zpracujeme všechna další vyžádaná daňová přiznání.

Odklad přiznání k dani z příjmu

Na základě plné moci udělené daňovému poradci klientům zajistíme po předchozí domluvě rodloužení termínu podání přiznání k dani z příjmu fyzických nebo k dani z příjmu právnických osob o tři měsíce.