Od 1.1.2014 bude pozemek pod stavbou bytu či domu o DPH ve výši 21% dražší

Kdo z vás uvažuje o koupi nové nemovitosti, tak na 90% bude od 1.1.2014 pozemek pod stavbou o 21% dražší!!

A proč?  Totiž malá nenápadná změna zákona o dani z přidané hodnoty, která byla schválena Senátem může zdražit nemovitost i o stotisíce Kč.

Dnešní zákon o DPH v § 56 odst. 1 a 2 říká, že:

1) Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí této lhůty uplatní daň. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.
2) Převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení39) nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc.

Kolik může být cena pozemku v celém balíčku při koupi bytu, rodinného domku, třeba až 30%. Od 1.1.2014 budou od DPH osvobozeny jen ty pozemky, na kterých není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť a na kterých zároveň nemůže být provedena stavba podle stavebního povolení nebo podle udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby. Ostatní pozemky budou od příštího roku předmětem daně z přidané hodnoty. Od DPH budou osvobozeny až po pěti letech od vydání prvního kolaudačního souhlasu, což vlastně částečně jsem již viz výše uvedl.

Zákonné opatření musí ještě schválit na své první schůzi Poslanecká sněmovna. Jestliže to Poslanecká sněmovna schválí, tudíž dojde k navýšení DPH u pozemků ze současných nula na 21 procent, a to se zcela jistě na cenách nových bytů projeví zdražením. Logicky ale byty nezdraží o celých 21 procent, zvýšení cen bude poměrně odpovídat ceně pozemků (zhruba 15-30%). Výraznější dopad to bude mít u rodinných domů či stavebních pozemků.

Změna souvisí s novým občanským zákoníkem, kvůli kterému přijal Senát 9. října zákonné opatření měnící zákon o dani z nemovitostí. Když zákonné opatření Sněmovna schválí, bude tato zákonná úprava platit od 1. ledna 2014.

Takže jediná možnost vyhnout se navýšení ceny v případě tohoto bláznivého státu, který rád schvaluje důležité zákony v prosinci (např. loňské zvýšení DPH před Vánocemi) je provést platbu do konce roku, jelikož zdanitelné plnění je v tomto případě dnem úhrady.

Nelze vložit komentář.