KRYPTOMĚNY

Účetní pohled:

Kryptoměny nejsou v české legislativě brány jako peníze, cenné papíry, nebo ceniny. Jde o nehmotnou, nemovitou, zastupitelnou věc, a tím pádem nejsou kryptoměny osvobozeny od daní jako akcie. Jediný případ, kdy je transakce kryptoměnami osvobozena od daně, je při darování v přímé příbuzenské linii, některým v pobočné linii a manželovi/manželce. Kryptoměny nejsou ani cennými papíry, ani deriváty, proto není potřeba přecenění na reálnou hodnotu. Kryptoměny se tedy ocení pořizovací cenou, v případě těžby, pak vlastními náklady.

Zdanění FO:

1.Těžba:

Pokud jde o těžbu kryptoměn, je potřeba mít živnost. Jde o poskytování služeb třetí osobě za odměnu v podobě věci (kryptoměny) a proto je třeba k danění přistupovat jako při získávání věci vlastní činností. Zvýšení majetku v podobě nabytí věci vlastní činností těžbou, ale není příjem. Příjmu se dosahuje až, když se s natěženou kryptoměnou obchoduje.

Odečíst od základu daně je možné veškeré výdaje k zajištění a udržení těchto příjmů, tj. výdaje za energii, cena prostoru, cena pořízení hardwaru etc. Je také možné uplatnit výdajový paušál ve výši 60%.

2. Obchodování:

Je-li obchodování s kryptoměnami příležitostná a nepravidelná činnost, tak příjmy spadají do § 10 ZDP. Virtuální měny podléhají zdanění podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP, proto se na ně osvobození do výše 30 tis. Kč příležitostných příjmů nevztahuje.

Dokud se kryptoměny drží na virtuální peněžence, tak se zisky danit nemusí, i kdyby hodnota držených kryptoměn během roku mnohonásobně vzrostla. Příjem se daní až v okamžiku, kdy je kryptoměna prodávána, směněna nebo ji použita k nákupu zboží.

Při nákupu zboží a služeb za kryptoměny se jedná o nepeněžní příjem, takže nakoupené zboží se musí ocenit a tuto částku následně zdanít. U fyzických osob (nepodnikatelů) se vychází ze zákona o daních z příjmů (§ 3 odst. 2). Napřiklad koupím auto za 3 bitcoiny, což je např. 900 tis., ale prodejní cena v penězích je 1 200 000 Kč, poté je potřeba dodanit 1 200 tis. Kč – 900 tis. Kč = 300 tis. Kč.

 Daň z přidané hodnoty (DPH)

Pokud provádíme transakci mezi virtuální a klasickou fiat měnou, třeba přes směnárnu nebo burzu, tak je tato transakce od DPH osovobozena. Stanovil to tak Soudní dvůr Evropské komise v rozsudku C-264/14 z 22. října 2015. Soudní dvůr došel k závěru, že poskytování služeb spočívající ve směně virtuálních a tradičních měn je od DPH osvobozeno. DPH se ostatně neplatí ani při převodu mezi fiat měnami. V judikatuře je vyřešená otázka provozování směnárny kryptoměn za fiat. Jedná se o poskytování služby za úplatu, takže spadá do předmětu DPH. Zároveň je to finanční služba osvobozená od DPH.

Co se týče těžby, jde o poskytování služby za odměnu. Ve většině případech, ale dochází k promarnění poskytovaných služeb, protože k ověření transakce jednoduše nedojde. Odměna je tak postavena na náhodě a neexistuje dostatečná souvislost mezi konkrétní aktivitou a odměnou. Samotná těžba kryptoměn tak nespadá vůbec do předmětu DPH. Tento názor zaujala také anglická a německá finanční správa, která uvádí, že pří­jem obdržený z těžby kryptoměn bude obecně mimo předmět DPH, jelikož tato činnost nezakládá ekonomickou činnost ve smyslu DPH, protože je zde nedostatečné spojení mezi službami a obdrženou úplatou. Těžba obecně nespadá do předmětu DPH, je tak bez DPH na výstupu a bez nároku na odpočet.

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *