Poskytujeme vedení účetnictví jak fyzickým tak právnickým osobám. Vedení účetnictví probíhá zadáním a účtováním veškerých účetních transakcí (faktury přijaté, faktury vystavené, banka, pokladna, transakce platebními kartami, leasing, majetek, mzdy, atd.).

Z vedeného účetnictví od nás obdržíte flexibilně upravované výstupy pravidelně, dle Vámi zvoleného časového úseku.

K hlavním službám patří: 

 • Knihy faktur přijatých a vystavených
 • Sestavy faktur ve splatnosti a po splatnosti
 • Generování upomínek (v případě požadavku klienta)
 • Evidence majetku a odpisů
 • Rozklady jednotlivých účtů za definované období
 • Rozvaha a výsledovka včetně střediskového či zakázkového členění
 • Cash flow
 • Karty časového rozlišení a rezerv
 • Vnitropodnikové směrnice
 • Periodické inventury majetku
 • Reporty dle požadavku klienta či mateřské společnosti
 • Periodické výstupy k výsledkům hospodaření
 • Kompletní roční účetní závěrka a audit
 • Zpracování statistických výkazů pro Český statistický úřad
 • Zpracování podkladů pro úvěry u bank a leasingových společností
 •  Uložení účetní uzávěrky do sbírky listin obchodního rejstříku

Audit účetní uzávěrky

Pro společnosti splňující podmínky pro povinnost statutárního auditu ze zákona o účetnictví, a rovněž pro společnosti, které si vyžádají audit bez povinnosti ze zákona poskytuje naše společnost svým klientům kompletní auditorské služby v oblasti auditu účetní závěrky, auditu mezitímní a mimořádné účetní závěrky, interního auditu, auditu účetnictví, zprávy auditora, daňového auditu.

Mzdová agenda

Našim klientům, fyzickým a právnickým osobám poskytujeme vedení mzdové agendy. Tato služba zahrnuje následující služby a ty mohou být upraveny dle požadavku klienta.

Mzdová agenda zahrnuje následující činnosti:

ü  vypracování příslušné pracovní smlouvy se zaměstnanci, přijetí, kontrolu a evidenci docházky, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovny, vyhotovení evidenčních listů důchodového zabezpečení ELDP, povinné hlášení na ÚP, ZPS, Čes. Kooperativa, výpočet daně ze závislé činnosti, výpočet sociálního pojištění, – výpočet zdravotního pojištění – výpočet náhrady mzdy v době od 3. do 14. dne nemoci, zpracování nemocenské pro OSSZ od 15. dne nemoci, zpracování mzdových listů, vyhotovení povinných přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny, vyhotovení povinných výkazů pro FÚ a ÚP, předepsanou archivaci dat, zpracování a zaslání dohodnutých tiskových sestav v PDF, výplatních pásky zaměstanců, předání dohodnutých mzdových a účetních dat v elektronické podobě – export, převod mezd zaměstanců prostřednictvím přímého bankovnictví , úhrady na OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, Čes. Kooperativu, úhrady srážek zaměstnanců (penzij. poj., exekuce,..)