Zajímavé judikáty 2018

Havarijní pojištění u pronájmu závodních vozidel a DPH 2 Afs 345/2016-34 V rámci výše zmíněného rozsudku se řešila otázka, zda-li je havarijní pojištění vozidel, které je poskytováno jako součást nájemní smlouvy a které hradí nájemce spolu s nájmem, součástí hlavního plnění (tedy pronájmu vozidla) nebo se jedná o samostatné plnění. Stěžovatel,...

Čtěte dále

Novinky 2019 – DPH a EET

EET Vláda dne 13.6.2018 schválila návrh novely zákona o evidenci tržeb. Součástí návrhu je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin do 10% sazby DPH – nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby; na základě vnějšího připomínkového řízení návrh přeřazuje do 10 % sazby daně...

Čtěte dále

Novinky 2019 – omezená uznatelnost úroků i pro nespojené osoby

Omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů z transakcí se spojenými i nespojenými osobami při překročení limitu nadměrných výpůjčních nákladů. Tímto limitem je vyšší z částek 30 % daňového zisku EBITDA a 80 mil. Kč. V případě překročení této hranice budou výpůjční náklady daňově uznatelné do výše 30 % z hodnoty daňové EBITDy (což je, zjednodušeně...

Čtěte dále

Kryptoměny

KRYPTOMĚNY Účetní pohled: Kryptoměny nejsou v české legislativě brány jako peníze, cenné papíry, nebo ceniny. Jde o nehmotnou, nemovitou, zastupitelnou věc, a tím pádem nejsou kryptoměny osvobozeny od daní jako akcie. Jediný případ, kdy je transakce kryptoměnami osvobozena od daně, je při darování v přímé příbuzenské linii, některým v pobočné linii a...

Čtěte dále

Prodloužení obecných lhůt daně z příjmu

Prodloužení obecných lhůt daně z příjmu Dle § 148 odst. 1 daňového řádu nelze daň stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky, přičemž lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. Dle § 148 odst. 2 daňového řádu se tento termín prodlužuje o rok v případě, že by v...

Čtěte dále

Od 1.1.2014 bude pozemek pod stavbou bytu či domu o DPH ve výši 21% dražší

Od 1.1.2014 bude pozemek pod stavbou bytu či domu o DPH ve výši 21% dražší Kdo z vás uvažuje o koupi nové nemovitosti, tak na 90% bude od 1.1.2014 pozemek pod stavbou o 21% dražší!! A proč?  Totiž malá nenápadná změna zákona o dani z přidané hodnoty, která byla schválena Senátem může zdražit nemovitost i o stotisíce Kč. Dnešní zákon o DPH v § 56 odst. 1 a 2...

Čtěte dále