Novinky 2019 – DPH a EET

EET Vláda dne 13.6.2018 schválila návrh novely zákona o evidenci tržeb. Součástí návrhu je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin do 10% sazby DPH – nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby; na základě vnějšího připomínkového řízení návrh přeřazuje do 10 % sazby daně...

Čtěte dále

Novinky 2019 – omezená uznatelnost úroků i pro nespojené osoby

Omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů z transakcí se spojenými i nespojenými osobami při překročení limitu nadměrných výpůjčních nákladů. Tímto limitem je vyšší z částek 30 % daňového zisku EBITDA a 80 mil. Kč. V případě překročení této hranice budou výpůjční náklady daňově uznatelné do výše 30 % z hodnoty daňové EBITDy (což je, zjednodušeně...

Čtěte dále

Kryptoměny

KRYPTOMĚNY Účetní pohled: Kryptoměny nejsou v české legislativě brány jako peníze, cenné papíry, nebo ceniny. Jde o nehmotnou, nemovitou, zastupitelnou věc, a tím pádem nejsou kryptoměny osvobozeny od daní jako akcie. Jediný případ, kdy je transakce kryptoměnami osvobozena od daně, je při darování v přímé příbuzenské linii, některým v pobočné linii a...

Čtěte dále

Převod nemovitosti darováním, děděním

Dotaz: Moje maminka by ráda převedla rodinný dům s pozemky na mne. Která alternativa je nejschůdnější  a daňově nejpřijatelnější?  Odpověď: V podstatě jsou možné 2 varianty: darování dle darovací smlouvy nebo dědění po smrti a z toho vyplývající daň z převodu nemovitosti. Darování i dědění se řídí zákonem číslo č. 357/1992 Sb. Zákon o dani...

Čtěte dále

Prodej bytu v osobním vlastnictví

Dotaz: Hodlám prodat byt v osobním vlastnictví, který jsme společně s manželkou v říjnu loňského roku zprivatizovali. V bytě bydlíme od roku 1994. Nejdříve v nájmu s nájemní smlouvou na dobu neurčitou. Jsme osvobozeni od daně z příjmu?  Odpověď: Tuto problematiku řeší zákon č. 586//1992 Sb., o daních z příjmů, §4 odst. 1 , písm. a. Citace: Od daní jsou...

Čtěte dále

Změna občanského zákoníku versus obchodní společnosti

Dotaz: Jak ovlivní změna občanského zákoníku obchodní společnosti? Výběr některých změn od 1.1.2014 Zákon zavádí „monistický model“, což znamená, že vedení celé společnosti může ležet v rukou jedné osoby a nebude potzřeba vytvářet dnešní dualistický model – představenstvo+dozorčí radu Změna mění také úpravu akcií. Od 1.4.2014 bude možné vydat...

Čtěte dále