Zajímavé judikáty 2018

Havarijní pojištění u pronájmu závodních vozidel a DPH 2 Afs 345/2016-34 V rámci výše zmíněného rozsudku se řešila otázka, zda-li je havarijní pojištění vozidel, které je poskytováno jako součást nájemní smlouvy a které hradí nájemce spolu s nájmem, součástí hlavního plnění (tedy pronájmu vozidla) nebo se jedná o samostatné plnění. Stěžovatel,...

Čtěte dále

Novinky 2019 – DPH a EET

EET Vláda dne 13.6.2018 schválila návrh novely zákona o evidenci tržeb. Součástí návrhu je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin do 10% sazby DPH – nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby; na základě vnějšího připomínkového řízení návrh přeřazuje do 10 % sazby daně...

Čtěte dále

Novinky 2019 – omezená uznatelnost úroků i pro nespojené osoby

Omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů z transakcí se spojenými i nespojenými osobami při překročení limitu nadměrných výpůjčních nákladů. Tímto limitem je vyšší z částek 30 % daňového zisku EBITDA a 80 mil. Kč. V případě překročení této hranice budou výpůjční náklady daňově uznatelné do výše 30 % z hodnoty daňové EBITDy (což je, zjednodušeně...

Čtěte dále

Kryptoměny

KRYPTOMĚNY Účetní pohled: Kryptoměny nejsou v české legislativě brány jako peníze, cenné papíry, nebo ceniny. Jde o nehmotnou, nemovitou, zastupitelnou věc, a tím pádem nejsou kryptoměny osvobozeny od daní jako akcie. Jediný případ, kdy je transakce kryptoměnami osvobozena od daně, je při darování v přímé příbuzenské linii, některým v pobočné linii a...

Čtěte dále

Prodloužení obecných lhůt daně z příjmu

Prodloužení obecných lhůt daně z příjmu Dle § 148 odst. 1 daňového řádu nelze daň stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky, přičemž lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. Dle § 148 odst. 2 daňového řádu se tento termín prodlužuje o rok v případě, že by v...

Čtěte dále

Uplatnění ztráty z prodeje pozemků v roce 2014

Uplatnění ztráty z prodeje pozemků v roce 2014 V roce 2014 by měla být změna s možností uplatnění ztráty v okamžiku prodeje pozemku pro poplatníky, kteří jsou účetní jednotkou. Pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou zůstává limit daňového výdaje při prodeji pozemku zachován. Příklad: Právnická osoba koupí pozemek za 2,5 mil. Kč a v této...

Čtěte dále